Obchodné podmienky

Ospravedlňujeme sa, no aktuálne tričká netlačíme ani neposielame. Máme totiž pokazenú tlačiareň, ešte stále sme sa nespamätali z covidových opatrení a vzhľadom na cenu tlačiarne sme nútení uvažovať o likvidácii celej firmy. Veľmi nás to mrzí. Ďakujeme za pochopenie.

Kliknutím zobrazíte informácie GDPR Súhlas so spracovaním osobných údajov

EMERIKANO s.r.o.
IČO:45973571
DIČ:2023167795
Medená 18
Banská Bystrica
974 05

1. Vymedzenie pojmov


» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.emerikano.sk

» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.emerikano.sk
» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.emerikano.sk Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká vložením tovaru do košíka a odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:
- identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo),
- špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov). Počet kusov je možné jednoducho upraviť kliknutím na znamienko plus alebo mínus v stĺpci Kusov vedľa čísla.
- cena a spôsob platby za tovar,
- miesto dodania tovaru.
Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

Info: Presné znenie obchodných podmienok zo dňa vytvorenia Vašej objednávky Vám v prípade záujmu zašleme E-mailom prípadne iným spôsobom.


3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu Emerikano s.r.o., emailom na adresu: emerikano@emerikano.sk . Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
POZOR! Nie je možné stornovať objednávku s vlastným motívom, vlastným textom alebo s vlastnou fotkou. Aj pri bežnom tričku s potlačou si Vy vyberáte, akú potlač, na akú farbu trička, na akú veľkosť trička a na aký typ trička Vám dáme. Každé tričko tlačíme špeciálne pre Vás. Ide teda o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho. Keďže takéto výrobky nie je možné vrátiť ani vymeniť, prosíme Vás, aby ste si pre objednaní dobre zvážili veľkosť trička, strih, farbu a podobne. Berte prosím do úvahy aj 7% toleranciu v nami uvádzaných rozmeroch.
b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nie je na sklade alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


a) Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (t.j. ak ide o tričko bez potlačeného motívu). Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne e-mailom na emerikano@emerikano.sk, alebo poštou na našej adrese, spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí. Na tento účel môže kupujúci použiť tento formulár (nie je to však podmienkou): KLIKNITE SEM PRE ZOBRAZENIE FORMULÁRA
» tovar zašle kupujúci doporučene, nie však na dobierku

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v plnej výške v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

c) V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v 4a) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

5. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1-4 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Termín, kedy predávajúci zásielku expedoval, oznámi kupujúcemu e-mailom.

6. Poplatky za prepravu

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

Slovenská pošta 1.trieda - dobierka:
Slovenská pošta 1.trieda - dobierka - objednávka do 49€ vrátane - 4,49 €
Slovenská pošta 1.trieda - dobierka - objednávka od 50€ vrátane - BEZPLATNE (50€ musí byť hodnota tovaru bez poštovného.)

Zaplatíte pri prevzatí zásielky. Doručenie na dodaciu adresu je 1 až 3 pracovné dni po expedovaní. Informáciu o tom, kedy sme Vašu objednávku skompletizovali a expedovali vždy posielame E-mailom. Tričko zvyčajne potlačíme ešte v deň objednania. Balíčky nosíme na poštu v pondelky, stredy a piatky.


Kuriér - Platba pri doručení:

Kuriér Toptrans - dobierka - objednávka do 49€ vrátane - 5,99 €
KuriérToptrans - dobierka - objednávka od 50€ vrátane - BEZPLATNE (50€ musí byť hodnota tovaru bez poštovného.)

Doručenie na dodaciu adresu je spravidla do 24 hodín v pracovné dni po expedovaní. Informáciu o tom, kedy sme Vašu objednávku skompletizovali a expedovali vždy posielame E-mailom. Tričko zvyčajne potlačíme ešte v deň objednania a expedujeme nasledujúci pracovný deň.

Kuriér - Platba vopred prevodom na náš účet (Prima banka IBAN: SK09 5600 0000 0079 8848 1001):

Kuriér Toptrans - balík - objednávka do 49€ vrátane - 4,99 €
Kuriér Toptrans - balík - objednávka od 50€ vrátane - BEZPLATNE (50€ musí byť hodnota tovaru bez poštovného.)
Po pripísaní a potvrdení Vašej platby na náš účet je doručenie na dodaciu adresu spravidla do 24 hodín v pracovné dni po expedovaní. Informáciu o tom, kedy sme Vašu objednávku skompletizovali a expedovali vždy posielame E-mailom.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady emailom na emerikano@emerikano.sk Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na e-mailovej adrese emerikano@emerikano.sk Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!


Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

7. Záruka, reklamácie a servis

a) V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

c) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

d) Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení a stručným popisom závady.

e) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, všeobecnými zásadami, alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

Návod na pranie:

- prať pri max. teplote 30° C vyvrárené naruby
- nesušiť v sušičke
- nečistiť chemicky
- nebieliť
- žehliť pri nízkej teplote (nikdy nežehliť samotnú potlač ani priamo ani z opaku)
- pri praní nepoužívať aviváž ani bielidlo
- pozor aj na obsah bielidla alebo aviváže v pracích prostriedkoch. Niektoré pracie prostriedky už aviváž alebo bielidlo v sebe obsahujú. Farba potlače s bielidlom alebo s avivážou chemicky reaguje ! Výsledkom môžu byť vyblednuté škvrny, akoby mramorový efekt.

POZOR ! Prirodzená vlastnosť potlače je, že praním bledne. Táto vlastnosť vyplýva z technológie a nie je možné ju eliminovať. Preto to nemôže byť predmetom reklamácie.

POZOR ! Všetky naše tričká sa lisujú pri veľmi vysokej teplote. Na čerstvom tričku môže byť viditeľný "vyžehlený štvorec". Termolis má tvar štvorca, časť látky trička ktorá bola v termolise je vyžehlená na rozdiel od zvyšných častí trička.

POZOR ! Zobrazené tričká pri jednotlivých produktoch sú len počítačom vytvorené ilustračné makety. Potlač na makete je väčšia, aby bolo dobre vidieť motív.V skutočnosti je veľkosť potlače maximálne rozmer A4. Rozmer A4 je najväčšia veľkosť na ktorú máme zariadenia.

f) Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou, na našu adresu, pokiaľ predávajúci neurčí inak.
Adresa: EMERIKANO s.r.o., Medená 18, 974 05 Banská Bystrica.
Reklamovaný výrobok prevezmeme aj osobne v kamennej predajni EMERIKANO s.r.o. Dolná 56, Banská Bystrica, a to po predchádzajúcej e-mailovej alebo telefonickej dohode.

g) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

h) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

- Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

- V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1) Pošlite e-mail na našu adresu emerikano@emerikano.sk, kde uvediete Vaše meno a adresu, názov výrobku, číslo faktúry a popis závady.

2) Pošlite tovar na našu adresu EMERIKANO s.r.o. Medená 18, 974 05 Banská Bystrica spolu s popisom závady a kópiou faktúry. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a e-mailový kontakt. Je potrebné uviesť aj číslo bankového účtu na ktorý pošleme peniaze ak bude reklamácia vybavená týmto spôsobom.

8. Alternatívne riešenie sporov

a)Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na emerikano@emerikano.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
b)Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
c)Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR.

9. Osobné údaje a ich ochrana

Vytvorením objednávky každý kupujúci súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v spoločnosti EMERIKANO s.r.o., Banská Bystrica. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy klientov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Pre viac informácií o ochrane osobných údajov KLIKNITE SEM.

9.1.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2.    Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu www.emerikano.sk po kliknutí na svoje meno v časti "Osobné údaje".

9.3.    Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.4.    V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

9.5.    Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.6.    Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.7.    Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

9.8.    Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že súhlasí s obchodnými podmienkami a že sa s nimi oboznámil. A teda že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a)     svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené pred čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,

b)    kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,

c)     účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,

d)    že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,

e)    ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,

f)      identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,

g)     dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

9.9.         Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.10.      Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

a)     totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,

b)    kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,

c)     účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

d)    ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,

e)    okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

f)      v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

g)     dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

h)    informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,

i)      právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

j)      informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

k)     existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

9.11.     Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

9.12.     Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

9.13.     Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.14.     Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

9.15.     Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

9.16.     Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

TOPTRANS EU, a.s., so sídlom Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, Vložka č.10363/N

10. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Pred vytvorením objednávky si prosím podrobne preštudujte obchodné podmienky a oboznámte sa s nimi v plnom rozsahu.

Všetky tričká máme skladom, ale len čisté, nepotlačené. Každé tričko potlačíme špeciálne pre Vás. Dáme potlač ktorú chcete, na dámske alebo pánske tričko, na farbu trička akú chcete a na veľkosť trička ktorú chcete. Každé tričko vyrábame špeciálne pre jedného konkrétneho zákazníka! Vami objednané tričko je potlačené, zabalené a pripravené na expedíciu zväčša už hodinu po objednaní ! Nie je technicky možné, aby sme mali všetky potlače na všetkých farbách tričiek, a to ako na dámskych tak aj na pánskych a ešte aj každú veľkosť z každej farby skladom hotové potlačené. Pretože keby sme mali mať skladom len 3 kusy z každej kombinácie, už by sa jednalo o viac ako 41 tisíc kusov tričiek !

Naše potlače majú humorný charakter a sú myslené ako vtip.
V žiadnom prípade nechceme nikoho zosmiešňovať, urážať ani nabádať na to aby si bral za príklad zobrazené motívy na tričkách a napodobňoval ich.

Upozorňujeme, že niektoré zobrazené návrhy na našej stránke nám zasielajú zákazníci a my neoverujeme ich pôvod.
Ak si návštevník nášho e-shopu myslí, že sa tu nachádza jeho návrh, tak tento návrh bude po preukázaní autorských práv okamžite z nášho e-shopu stiahnutý.

Pri zmene obchodných podmienok archivujeme presné znenie obchodných podmienok staršieho dáta. V prípade záujmu Vám ich pošleme mailom na vyžiadanie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

P O Z O R ! ! !

Zobrazené farby na obrázkoch, farby tričiek aj farby potlače sa od skutočnosti odlišujú! Obrázky sú len ilustračné makety! Nie je možné dosiahnuť zhodu obrázku s už hotovým vytlačeným tričkom ani čo sa týka farebnosti ani proporčne! Vyhradzujeme si právo na akúkoľvek zmenu farby na potlači!

Rozmery na našej stránke uvádzame so 7% toleranciou! Dĺžku trička meriame od najvrchnejšej časti krku po spodný lem vrátane. Šírku trička meriame vodorovne cez najširšie miesto na hrudi

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári môžu byť spoločnosťou Emerikano s.r.o. ďalej spracúvané na účely vybavenia mojej objednávky, a to za podmienok a v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, s ktorými som sa dôkladne oboznámil(a).

Používaním našich webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním tu popísaných súborov cookie.